DJ KLUBI REEGLID

ÜLDREEGLID
Dj klubi külastaja võtab endale kohustuse järgida dj klubi reegleid.
Suhtub kaasliikmetesse heasõbralikult ja lugupidavalt.
Ei jäta pudeleid ega prügi vedelema.
Klubis on keelatud tarvitada narkootilisi-, alkohoolseid-, psühhotroopseid-, ja nende lähteaineid.
Viibida alkoholijoobes ruumis.

KÜLASTAJA KOHUSTUSED
Hoida klubi tehnikat heaperemehelikult.
Teavitada katkise tehnika ja kadunud eseme puhul dj klubi koordinaatorit.
Kontrollida ennem ruumist lahkumist, et aken oleks kinni, tuli oleks kustus, radiaatorid välja lülitatud, tehnika välja lülitatud sh. kõlarid ja bass.
Tasuda õigeaegselt.
Kirjutada klubis viibimise kuupäev, enda nimi ja allkiri etteantud kausta!

KLUBI ÕIGUSED
Keelata klubis viibida isikul kes on reegleid rikkunud.
Keelata ruumis viibida kõrvalistel isikutel.
Konfiskeerida mahajäänud esemed.
Tühistada külastamisaegasid inimlikel põhjustel.

KLUBI TASUD
Liikme kuutasu: 30EUR